Lid worden / contributie

LID WORDEN

Om lid te worden van HSV Nieuw Leven dient er een inschrijfformulier te worden ingevuld. Dit formulier bestaat uit 2 delen. Het bovenste deel is het voorlopige lidmaatschapsbewijs van HSV Nieuw Leven en tevens de tijdelijke vergunning waarmee 1 maand mag worden gevist. Het onderste deel van het formulier moet geheel worden ingevuld en dient te worden opgestuurd naar Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland stuurt dan binnen enkele weken de VISpas naar u toe. De inschrijfformulieren zijn allen uniek genummerd zodat altijd na te gaan is welke formulieren van welke vereniging zijn .
Als vereniging zijn wij verplicht om bij inschrijving de gehele landelijke en Federatieve afdracht in rekening te brengen. Uiteraard ook de contributie van de vereniging.


De inschrijfformulieren / Voorlopige vergunningen zijn verkrijgbaar bij:

Fishing & Outdoor Zaltbommel,     Burg. Cambium van Nootenstraat 16, 5301 NR te Zaltbommel 
telefoon: 06-12081719

Vergunningen in principe verkrijgbaar na 14:00 uur tot 20:00

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. 
info@fishingoutdoorzaltbommel.nl
www.fishingoutdoorzaltbommel.nl

en

Hengelsport Zaltbommmel, Toepadweg 31C, 5301 KA te Zaltbommel.
voor openingstijden zie de website  https://hengelsportzaltbommel.nl/


Lid worden kan ook online via www.vispas.nl   


De contributie zal voor de leden die ons een machtiging voor automatische incasso hebben verstrekt omstreeks de 1-e week van december worden geïnd.
De acceptgiro zal eind november / begin december naar de leden worden gezonden. Betaling dient plaats te vinden voor 21 december. Voorgaande betalingsprocedure is noodzakelijk omdat het niet betalen, of pas in de loop van het volgend jaar druppelsgewijs betalen, de penningmeester en de bode veel extra werk bezorgd. Door tijdig te betalen bespaart u hen veel onnodig werk.

Contributie H.S.V. Nieuw Leven 2021

                                                                                   EXTRA                 Jeugd          jeugd- 
                                                            VISPAS         VISPAS                VISPAS       lid
afdracht Vispas                                      15               3,5                        4,5             0
Federatieve afdracht                                8.75          0                           2,5             0
Bommelerwaard afdracht                         2,5           2,5                          0,5             0,5
Contributie HSV Nieuw Leven               12               12                          12              12
Totaal                                                    38,25          18                          19,5           12,5

Bijkomende kosten:                         €

abonnement Het Visblad                7,80   optioneel

administratiekosten inschrijven      4    (eenmalig)
kosten betaling via acceptgiro        5

kosten automatische incasso nihil