Reglement Jeugdvissen

 REGLEMENT JEUGDVISSEN

• maximale hengellengte is 6 meter

• De maden en het voer krijg je uitgereikt door een van de bestuursleden. Dat is dan  het enige voer en maden die je gebruikt mag worden. Dus geen eigen geur- of kleurstoffen en geen eigen maden of ander voer.

• De kinderen moeten zelf vissen als ze dat kunnen. Er mag wel geholpen worden met het aanzetten van maden, het scheppen van een vis of het onthaken van de vis .

• Wordt er door de ouders, van een kind die zelf kan vissen, geholpen dan volgt er een waarschuwing. Bij de 2-e keer mag het kind stoppen met vissen en dat willen we toch niet.

• Er mag pas gevoerd worden na het eerste signaal. Na het tweede signaal stoppen we met vissen.

• Er moet een goed leefnet (minimaal 2 meter lang) en een goed schepnet aanwezig zijn. Ook moet er een hakensteker aanwezig zijn. heb je geen hakensteker dan kun je er een aan een helper van de jeugd vragen. We geven er 1 keer een gratis weg.

• Dode vissen in het leefnet worden niet meegewogen.


Mochten er nog vragen zijn dan kun je deze altijd aan de jeugdcommissie voorleggen.

Veel succes en goede vangsten
John, Martin, Michel, Anton en Wim.